Nápověda

praceblizko.cz

Náš portál Vám umožňuje vyhledávání v nabídce a poptávce práce, řemesel a služeb, můžete inzerovat svoji poptávku práce, nových pracovníků, nebo inzerovat volné místo či volnou kapacitu svojí firmy nebo živnosti. Práce je pro snazší vyhledávání členěna do hlavních oborových směrů činnosti ty následně do profesí, což usnadňuje vyhledávání a zvyšuje úspěšnost inzerátu. Proto jsou tyto položky při vložení inzerátu povinné spolu s kontaktními údaji.

Vyhledávání na našem portálu je přístupné každému, tedy i neregistrovanému či nepřihlášenému uživateli v plném rozsahu. Kontaktní údaje inzerentů se zobrazí pouze přihlášenému uživateli, snažíme se tak minimalizovat množství spamu a obtěžování. Ze stejného důvodu je nutné odeslat před podáním prvního inzerátu ověřovací SMS, kterou hradí provozovatel webu. Rozhraní pro odeslání má klient ve své administraci, na číslo mobilního telefonu mu přijde ověřovací kód, který vloží do ověřovacího pole a odešle.

Od té chvíle je vkládání inzerce neomezené, ověřovací SMS se odesílá pouze jednou, buď rovnou při registraci, nebo před prvním vložením inzerátu. Je třeba, aby každý uchazeč o zaměstnání vyplnil nejvyšší dosažené vzdělání, protože dosažené vzdělání je jedním z kritérií firem, hledajících pracovníky. Vedle vzdělání je nutno vyplnit oborový směr a profesi, kterou hledáte, nikoli, ve které jste se vzdělali.

Vložení inzerátu poptávky práce (hledám místo) je zdarma, s možností objednání přednostních pozic. Vložení nabídky práce, řemesel a služeb je hrazenou službou.

Ceník  hrazené inzerce a přednostních pozic:

Přednostní pozice fungují vždy v daném kraji a v hlavním oboru činnosti. Inzeráty se tedy přednostně zobrazují ve všech okresech kraje a ve všech profesích hlavního oboru.

 

CENÍK SLUŽEB:

Vložení inzerátu poptávky práce (hledám místo) je zdarma, s možností objednání přednostních pozic. Vložení nabídky práce, řemesel a služeb je hrazenou službou.

 

Poptávka práce, řemesel a služeb – vložení inzerátu:

„Vložení inzerátu poptávky práce, řemesel a služeb je zdarma (pozice A). Pro přednostní pozici inzerátu můžete využít i hrazenou službu nebo topování.“

 • pozice A vložení inzerátu je zdarma, k inzerátu můžete připojit fotografie a životopis. Inzeráty jsou řazeny podle data a času vložení a je možno je topovat, tedy posouvat na přední pozice.
  • topování na týden - SMS 49,- Kč/topnutí, topování je možné pouze v rámci pozice A. Více topnutí posouvá inzerát nad ostatní topované, počet topnutí je pro přehlednost uveden u inzerátu. Pokud chcete topovat vícektát v měsíci, je výhodnější zveřejnit inzerát jako placený v pozici B:
 • přednostní pozice B – inzeráty jsou řazeny nad inzeráty zdrarma, zveřejněnými v pozici A. Cena: SMS – 299,- Kč / měs., převodem/kartou 250,- Kč / měs. Topování SMS v rozsahu pozice B: 49,- Kč/topnutí/týden

 

Nabídka práce:

„Vložení inzerátu nabídky práce v základní verzi je zpoplatněno v základní pozici 299,- Kč (250,-Kč) / měs. Můžete využít i přednostní pozice a topování (viz ceník).

Upozornění: náš server zveřejňuje měsíčně cca 12 000 nabídek práce, což je v průměru 400 inzerátů denně. Inzeráty se proto rychle „propadají“ za nové. Doporučujeme proto využít služby topování, nebo rovnou přednostní pozici D:

 • Pozice C: základní vložení inzerátu nabídky práce je hrazeno. Objednání na 30 dní – cena / měs: SMS: 299,- Kč, kartou / převodem 250,- Kč
  • Topování inzerátu v pozici C – SMS 99,- Kč / týden / topnutí.  Pokud však budete topovat v měsíci více, jak 5x, je pro vás cenové výhodnější pozice D níže.
 • Pozice D: přednostní pozice, inzeráty jsou zveřejněny nad inzeráty s pozicí C a jsou barevně zvýrazněny. Objednání na 30 dní – cena / měs: kartou / převodem: 790,- Kč/měs.
  • Topování inzerátu v pozici D – SMS 99,- Kč / týden / topnutí.  
 • Pozice E: Zveřejnění inzerátu nabídky práce na titulní straně nahoře v posuvné liště (maximálně 15 inzerátů) a zveřejnění v pravém svislém reklamním pruhu ve výpisu nabídky a poptávky práce. Ve výpisu inzerátů jsou inzeráty zveřejněny nad inzeráty s pozicemi C a D a jsou podbarveny – prioritní pozice ve výpisu nad ostatními. Cena inzerátu nabídky práce kartou / převodem na:
  • 14 dní: 2.200,- Kč
  • 30 dní: 3.800,- Kč

Pokud jsou ve chvíli objednání všechny pozice obsazeny, dostáváte se do automatického pořadí a inzerát bude zveřejněn okamžitě po uvolnění pozice. Součástí služby je zveřejnění inzerátu na facebooku https://www.facebook.com/praceblizko.cz

 

Nabídka řemesel a služeb:

„Vložení inzerátu nabídky řemesel a služeb v základní verzi je zpoplatněno od 99,- Kč/měs. Můžete využít i přednostní pozice a topování (viz ceník).

 • Pozice C: základní vložení inzerátu nabídky řemesel je hrazeno. Objednání na 30 dní – cena / měs: SMS: 99,- Kč, topování SMS 49,- Kč/topnutí/týden, inzerát lze topovat v rámci dané služby (pozice)
 • Pozice D: přednostní pozice, inzeráty zveřejněny nad inzeráty s pozicí C. Objednání na 30 dní – cena SMS: 299,- Kč, platba kartou / převodem 250,- Kč, topování SMS 49,- Kč /topnutí/ týden, inzerát lze topovat v rámci dané služby (pozice)
 • Pozice E: Zveřejnění inzerátu nabídky řemesel a služeb na titulní straně dole v posuvné liště a zveřejnění v pravém svislém reklamním pruhu ve výpisu nabídky řemesel. Ve výpisu inzerátů jsou inzeráty zveřejněny nad inzeráty s pozicemi C a D – prioritní pozice ve výpisu nad ostatními. Cena inzerátu nabídky práce kartou / převodem na:
  • 14 dní:  1.300,- Kč
  • 30 dní   2.200,- Kč
  • Pokud jsou ve chvíli objednání všechny pozice obsazeny, dostáváte se do automatického pořadí a inzerát bude zveřejněn okamžitě po uvolnění pozice. Součástí služby je zveřejnění inzerátu na facebooku https://www.facebook.com/praceblizko.cz

 

Peněženka a systém slev:

Peněženka umožňuje okamžitou úhradu a aktivaci objednané služby stejně, jako platba kartou. Má oproti úhradě kartou dvě zásadní výhody. Na objednání každé služby nepotřebujete realizovat operaci platby kartou, či převodem. Zadáte úhrada z peněženky“ a služba je aktivována okamžitě, pouze u služby „E“ – inzerce na „titulce“ trvá zveřejnění cca 5 minut.

Druhou, zásadní výhodou je systém slev. Čím větší částku uhradíte, tím více kreditů systém připíše. Hodnota jednoho kreditu je jedna koruna. Tento systém je výhodný pro zejména větší podniky a personální agentury, které často inzerují. Například při úhradě 50 000,- Kč obdržíte navíc 7 500 kreditů (Kč), při úhradě 150 000,- Kč obdržíte navíc 67 500 kreditů (Kč).

Základem je bonus ve výši 3 % a k němu se za každých vložených (uhrazených) 1.000, Kč připočítává 0,3%. Takto jsou připočítávané kredity při jednorázové úhradě, k již uhrazenému kreditu nelze tedy dokoupit další. Výši bonusů, tedy počet kreditů, které dostanete připsány navíc zjistíte snadno, pokud vypíšete uvažovanou částku do pole vlevo. Po odsouhlasení ceny přejdete k úhradě a obratem vám jsou připsány kredity – tedy celková částka na úhradu služeb. Pokud by klient potřeboval podávat pravidelně velké množství inzerce, je možné nastavení „na klíč“.

Na uhrazenou částku vám systém vystaví daňový doklad a následně vám na začátku dalšího měsíce zašle přehled čerpaných služeb s cenami a zůstatkem prostředků v peněžence. Uhrazená částka v peněžence není převoditelná na jiný subjekt a po dobu 6 měsíců od úhrady je nevratná. Rovněž nevratné jsou připsané kredity. Prostředky lze vrátit na základě písemné žádosti oproti dobropisu a úhradě (stržení) stornopoplatku ve výši 5% ze zůstatkové částky, nejméně však 2.000,- Kč. Platnost uhrazených prostředků je dva roky, můžete je po vzájemné dohodě převést i na další období v odůvodněných případech, jinak nevyčerpaná částka propadá ve prospěch provozovatele portálu.

Minimální vložená částka je 1 000,- Kč, navyšovat lze po tisících.

 

Reklamní bannery – umístění je třeba projednat se zadavatelem podle jeho potřeb, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře.

https://www.praceblizko.cz/

Milenium Projekt s.r.o.

https://www.praceblizko.cz/

Milenium Projekt s.r.o.

 

Kontaktní formulář

* takto označené položky jsou povinné
 

Ještě nemáte svůj účet ?

Registraci vyřídíte během minuty. Pokračujte klinutím na odkaz.

Registrovat